รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 42.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Announcement / ประกาศ
Lot 1-26 "King's 83rd Birthday" imperforated deluxe sheets with special numbers – proceeds will go to King Bhumiphol and Queen Sirikit Royal Command; Lot 27-49 "Tri Nations Stamp Exhibition" set of 8 special sheetlets with special numbers – proceeds will go to Philatelic Association of Thailand Under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn(P.A.T.) therefore Eur-Seree will exempt of buyer’s premium 10.70% on those lots.

รายการที่ 1-26 ชีท"เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" ชนิดไม่ปรุรูพิมพ์กระดาษแข็งอาร์ตการ์ด เลขสวยนี้จะนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และ รายการที่ 27-49 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น เลขสวยนี้จะนำรายได้มอบให้ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดั้งนั้นบริษัท เอื้อเสรีฯ จะยกเว้นค่าดำเนินการประมูลของผู้ซื้อ (Buyer’s Premium) 10.70% ด้วย

Found 653 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0001"(the very first sheet), issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0001"(แผ่นแรก) จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 2    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0002", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0002" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 3    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0003", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0003" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 4    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0004", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0004" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 5    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0005", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0005" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 6    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0006", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0006" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 7    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0007", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0007" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 2300

more details

LOT NO: 8    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0008", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0008" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 9    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0009", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0009" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 10    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0111", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0111" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 2700

more details

LOT NO: 11    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0222", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0222" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 12    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0333", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0333" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 13    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0444", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0444" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 14    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0555", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0555" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 15    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0666", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0666" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 16    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0777", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0777" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 17    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0888", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0888" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 18    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0123", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0123" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 19    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0234", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0234" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 20    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0345", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0345" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 21    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0456", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0456" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 22    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0567", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0567" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 23    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0678", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0678" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 24    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0789", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0789" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 25    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0890", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0890" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 26    meaning Starting: THB 500   Approx: € 11  Download Blank POST-BID
2010 "King's 83rd Birthday" special delux sheet on thick glossy paper, size 13x14cm., centrally showing single imperforated value of 9b. with actual paddy grain glued onto the postage, this sheet number "0999", issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000. VF. (1)
2553 ชีท "เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 83 พรรษา" พิเศษบนกระดาษแข็งมัน ขนาด 13x14ซม. ตรงกลางดวงแสตมป์ไม่ปรุรูชนิด 9บาทพร้อมติดเมล็ดข้าวเปลือกของจริง แผ่นนี้หมายเลข "0999" จำนวนออกพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000. VF. (1)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 27    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 190  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0001"(the very first set), issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0001"(ชุดแรก) จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 37000

more details

LOT NO: 28    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0002", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0002" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 4800

more details

LOT NO: 29    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0003", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0003" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 30    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0004", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0004" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 4200

more details

LOT NO: 31    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0005", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0005" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 32    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0006", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0006" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 33    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0007", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0007" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 34    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0008", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0008" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 80000

more details

LOT NO: 35    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0009", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0009" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 76000

more details

LOT NO: 36    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0111", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0111" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 37    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0222", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0222" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 8400

more details

LOT NO: 38    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0333", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0333" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 6400

more details

LOT NO: 39    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0444", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0444" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 4900

more details

LOT NO: 40    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0555", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0555" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 14000

more details

LOT NO: 41    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0666", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0666" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 42    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0777", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0777" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 43    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0888", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0888" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 44    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0999", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0999" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 45000

more details

LOT NO: 45    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 47  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "1000", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "1000" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 46    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 47  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "1111", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "1111" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 47    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "0123", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "0123" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 48    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 47  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo in red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "1234", issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "1234" จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 49    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 190  Download Blank POST-BID
2011 "Tri Nations Stamp Exhibition" 8 special sheelets each of 4 values, each sheetlet contain 4x 3b. of P.A.T. issue, each overprinted Tri Nation's text & logo red, violet, light blue or navy blue colour in onto the central margins twice and another similar 4 sheetlets overprinted "36th Anniversary P.A.T.", the set is matching number "2000"(the very last set), issued only 2,000 sets numbered from 0001-2000. VF. (8 sheetlets)
2554 ชีท "งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ" ครบชุด 8 แผ่น แต่ละแผ่นประกอบด้วยแสตมป์ ส.ต.ท.4ดวง พิมพ์ทับตราสัญลักษณ์และชื่องานแสตมป์สามชาติสีแดง สีม่วง สีฟ้าใส หรือสีฟ้าคราม บนขอบกลางแผ่นสองครั้ง และอีก 4 แผ่นพิมพ์ทับ "36th Anniversary P.A.T. ส.ต.ท." ชุดนี้ทุกแผ่นเบอร์ตรงหมายเลข "2000"(ชุดสุดท้าย) จำนวนออกพียง 2,000ชุดเท่านั้น จากหมายเลข 0001-2000. VF. (8 sheetlets)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 50    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 59  Download Blank POST-BID
1947 "Coming of age" 5st.-50st.(#329-33) unmounted mint set of 5 values on ungummed paper(10st. brown gummed), very fresh on reverse, and very popular set, CV=3,500THB. VF (5)
2490 ชุดบรรลุนิติภาวะ 5สต.-50สต. ครบชุด 5ดวง ยังไม่ใช้ ไม่มีฮินท์ พิมพ์บนกระดาษไม่มีกาว(ดวง 10สต.น้ำตาลมีกาว) สภาพนอกขาวมาก เป็นชุดที่นิยมมาก หายาก CV=-3,500THB. VF(5)

Auction Result for LOT NO:50:   unsold
Found 653 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 23rd October 2011; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price